• Els nostres clients

    • Animalari

     • Laboratorios Larrasa
     • Laboratorios Larrasa
      Conjunt d’instal·lacions de contenció P-3, per a la investigació viral a les femtes dels animals, dins de la planta de La Albuela (Badajoz) classificades com classe C.

     • Laboratorios Mevet
     • Laboratorios Mevet
      Reforma i adaptació a la normativa G.M.P., del conjunt d’instal•lacions dels Laboratorios situats a Lleida dedicats a la fabricació de vacunes per a porcí, classificant-les com D, C, i B.


    • Biotecnologia

     • Centre de Regulacio Genómica
     • C.R.G. (Centre de Regulació Genòmica) de Barcelona
      Sales contenció P-3 per a cultius cel·lulars.


    • Cosmètica

     • Alissi Bronte
     • Alissi Brontë
      Planta de fabricació amb sales classe C par a les instal•lacions de El Palmar (Murcia).

     • Vasconcel
     • Celvas Cosmétics
      Sales classe D a la planta de producció de cosmètics. 

     • SKINTECH
     • Skintech 
      Sales ISO-8 i 7 en planta de producció de cosmètics.
      Zones de pesada i omplerta classe 100. 

     • Natura Bisse
     • Natura Bissé
      Planta de fabricació de cosmètics amb sales classe D per a les seves instal•lacions del Parc Tecnològic del Vallès.

     • Sallo
     • Salló Kyra 
      Sala laboratori ISO- 7 i 8.

     • neftis laboratorios
     • Laboratorios Neftis
      Construcció sales planta de producció de cosmètics normativa GMP.


    • Especialitats Farmàcia Humana

     • Apotecnia
     • Apotecnia
      Planta de producció de principis actius amb sales classe D.

     • Biomendi logo
     • Biomendi
      Planta de fabricació de suero antibiòtic amb vàries sales classificades com a classe A,B,C,D, dins de les seves instal•lacions de Bernedo (Álava). 

     • Esteve logo
     • Esteve Química
      Reforma de sales classe D. 

     • Galenicum Health
     • Galenicum Health
      Construcció de la zona per a laboratori classificat.

     • Laboratorios Anur
     • Laboratorios Anur
      Àrees de fabricació par a sòlids i líquids classificades como GMP.

     • Laboratorios ERN
     • Laboratorios ERN
      Àrees de producció classificades GMP.

     • Laboratorios vilardell
     • Laboratorios Vilardell
      Sala blanca classificada ISO-8.

     • Laboratorios Virens
     • Laboratorios Virens
      Planta de producció de productes sòlids i líquids classificada GMP.

     • LAINCO SA
     • Lainco SA
      Construcció de la zona per a laboratori classificat.


    • Especialitats Farmàcia Veterinària

     • Invesa
     • Invesa
      Zones de presa de mostres i pesada classificades ISO 8. 

     • Felixcan
     • Felixcan
      Àrea de fabricació de xips per a animals classe D.


    • Química

     • CYGYC
     • CYGYC
      Sala blanca per a producció classificada ISO 8. 

     • Euromed
     • Euromed
      Noves instal·lacions de producció per elaboració de principis actius per a la fabricació de medicaments a la seva planta de Mollet del Vallès.

     • Lipotec
     • Lipotec
      Reforma a les sales blanques de pèptids.

     • Menadiona
     • Menadiona
      Reforma a les sales blanques de principis actius.

     • Quimunsa
     • QUÍMICA DE MUNGUÍA
      Sala de pesada i envasat classificada ISO 5 amb flux laminar i sistemes d’extracció.

     • Quimidex
     • QUIMIDEX
      - Sales de producció i pesada
      - Magatzem 

    • Hospitals

     • Logo Consorci Sanitari Integral
     • Consorci Sanitari Integral Hospital Sant Joan Despi Moises Broggi
      Construcció del centre de farmàcia per a medicaments citostàtics i parenterals classificada com a classe C.

     • Hospital Son Llatzer
     • Hospital Son Llàtzer de Mallorca
      Conjunt d’habitacions per a infecciosos amb sistema de climatització, filtració i extracció de l’aire, classificades com a classe D.
      Conjunt d’habitacions per a immune deprimits amb sistema de climatització, filtració i extracció de l’aire, classificades com a classe D. 

     • Institucion CIMED
     • Instituto Cimed
      Construcció d’una zona de quiròfans legalitzats com tipus A. 


    • Instrumental mèdic

     • Leventon
     • Leventon
      Instal·lacions de producció d’instrumental mèdic, amb vàries àrees classificades classes D i C, a la planta ubicada a Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona.

     • Sunrise medical
     • Sunrise
      Sala ISO-7 amb màquines d’injecció de plàstics per a la fabricació d’instrumental mèdic.


    • Laboratoris FIV

     • Hospital Son Llatzer
     • Hospital Son Llàtzer de Mallorca
      Laboratori FIV classificat com a classe D per a la realització de processos de fecundació in vitro.


    • Altres activitats del sector                                 

     • Barna Import
     • Barna Import
      Sala blanca classe D per a la fabricació d’apòsits.

     • Centro de tecnologia diagnostica
     • C.T.D. (Centro De Tecnología Diagnóstica)
      Àrea per a medicina nuclear. 

     • Gaspunt SA
     • Gaspunt
      Zona de fabricació d’apòsits classe D.

     • Iberhospitex
     • Iberhospitex
      Construcció d’una sala climàtica. 

     • Ilerimplant
     • Ilerinplant
      Sala blanca ISO-7 per a implants mèdics. 

     • Echevarne
     • Laboratorios Echevarne de análisis clínicos
      Sala P-3 per a cultius. 

     • Laboratorios De Referencia De Catalunya
     • Laboratorios De Referencia De Catalunya
      Laboratori P-3 per a cultius. 

     • MAZ (Mutua Accidentes de Zaragoza)
     • MAZ (Mutua Accidentes de Zaragoza)
      Construcció d’una àrea de farmàcia.

    • Aeroespacial

     • Tecnobit
     • Tecnobit
      Sala blanca classificada ISO-8 i sala gris per a producció classificada ISO-9.


    • Automoció

     • VDO
     • Continental Automotive Spain
      Sala blanca per a producció classificada ISO-7
      Flux laminar classificat ISO-7 

     • Delphi
     • Delphi
      Conjunt de zones de fabricació classificades ISO-8 per a la fabricació de bombes d’injecció.

     • Zanini
     • Zanini
      Àrea de fabricació ISO-8. 


    • Injecció de plàstics

     • Presspart
     • Industrias Plásticas NEMO 
      Reforma i qualificació sales de producció.

     • Industrias Plásticas Triana
     • Industrias Plásticas Triana
      Àrea de fabricació ISO-8 per a envasos plàstics d’injecció, per a la industria farmacèutica.


    • Microelectrònica

     • Amper Sistemas
     • Amper Sistemas
      Àrea classificada i amb Flux Laminar per a la reparació de les òptiques de fronteres, a les seves dependències de Los Barrios (Cádiz).

     • Geci Española
     • Geci Española
      Sala classificada ISO-7, a la planta de producció d’elements de microelectrònica. 

    • Begudes

     • Cobega
     • Cobega Internacional (Coca Cola) Planta Argelia
      Sala blanca per a envasat classificada ISO-8, construïda a la empresa FRUITAL d’Argel.


    • Làctics

     • Unilever
     • Unilever IC Industrial
      Laboratori P-3.


    • Tallats

     • Espina
     • Embutidos Espina
      Àrea de tallats càrnics classificada com a grau C.

     • Monells
     • Embutidos Monells
      Àrees classificades como ISO-8, i fluxos laminars per a les zones de tallats de productes, per a les seves instal•lacions de Seva (Barcelona).

     • Frico
     • Frico Cheese S.A.
      Àrea de tallats classificada com a ISO-8, per a les seves instal·lacions a Gran Canària.


    • Precuinats

     • Capdevila
     • MB Capdevila
      Zona de fabricació de pizzes classificada como ISO-8 realitzada a les seves instal•lacions de Vic (Barcelona). 

    • Laboratoris Investigació

     • CNM IMB Centro Nacional de Microelectrónica
     • CNM IMB Centro Nacional de Microelectrónica Campus Bellaterra
      Sala Blanca ISO-3.

     • ICIQ Institut Català Investigaciò Química
     • ICIQ Institut Català Investigaciò Química
      Sala blanca classificada ISO-7 a les noves instal•lacions del centre d’investigació de Tarragona. 

     • ICMAB Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona
     • ICMAB Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona CSIC
      Laboratori MBE (Molecular Beam Epitaxi) per a la creació de Nano materials.

     • I.V.I.A.
     • I.V.I.A. (Instituto Valenciano de Investigación Agraria)
      Laboratori P-2 per a la investigació de cultius agrícoles.

     • UB
     • UB Universitat de Barcelona Facultat d'Enginyeria Industrial
      Laboratori de Nano metria.

     • UB
     • UB Universitat de Barcelona Facultat de Química
      Sala blanca classificació GMP.

     • CELLS ALBA
     • CELLS ALBA
      Àrea d’acoblament i Laboratori d’Óptica, classificades como ISO-8 en el complex d’investigació de l'accelerador de llum sincrotró de Cerdanyola del Vallès Barcelona.

     • UCM
     • Universidad Complutense de Madrid. Facultat de Ciències Físiques 
      Sales netes d'ambient controlat classificades com ISO-8 per a l'experimentació de Tècniques Físiques.


    • Sales docència

     • UC3M
     • UC3M Universidad Carlos III Escuela Politécnica Superior
      Laboratoris de Bioenginyeria per a docència i investigació

      • Laboratori de Bio instrumentació      
      • Laboratori de Formació d’imatge
      • Laboratori de Senyals Biomèdiques
      • Laboratori de microscòpia amb zona de preparació 
     • Universidad de Zaragoza
     • Universidad de Zaragoza Facultad de Ingeniería Industrial

      • Àrea classificada com a ISO-7.
      • Flux Laminar classificat ISO-5.

    • Espais de confinament

     • UC3M
     • UC3M Universidad Carlos III Escuela Politécnica Superior
      Laboratoris de contenció biològica amb nivell de seguretat P-2.

     • UCLM Universidad de Castilla La Mancha
     • UCLM Universidad de Castilla La Mancha
      Laboratori de contenció P-2 per a investigació de retro-virals.

     • VISAVET
     • Centro de Vigilancia Veterinaria (Visavet)
      Construcció d'una Sala Blanca i neta, d'ambient controlat bioseguretat P3, classificada com clase D.


    • Sales especials

     • Centro Astronómico Hispano Alemán
     • Centro Astronómico Hispano Alemán
      Zona neta dins de l’observatori astrofísic de Calar Alto.
      Climatització i filtració de l'aire a la sala ISO-8.

     • LSC Laboratorio Subterráneo de Canfranc
     • LSC Laboratorio Subterráneo de Canfranc
      Sala blanca classificada ISO-6 i sala blanca classificada ISO-7, dins el complex d’Investigació de la física de partícules i d’astro partícules.

     • UC3M
     • UC3M Universidad Carlos III Escuela Politécnica Superior
      RACK’s d’Animals, Congelació y Dades.

     • UIC Universitat Internacional de Catalunya
     • UIC Universitat Internacional de Catalunya
      Laboratorio de Anatomía Forense

      Sistema de tractament i purificació ambiental de tots els Laboratoris d’Anatomia Forense, climatitzant, filtrant i extraient l’aire contaminat per fenol. 

    • Altres solucions realitzades per a la climatització i fred industrial

     • Ajuntament de Rubí
     • AJUNTAMENT DE RUBÍ 
      Climatització de dos plantes de diversos Serveis Ciutadans amb un total de 2.000 m3 i control de temperatura individual per dependencies. 

     • Campalans
     • CAMPALANS 
      Climatització, control i il·luminació de naus de producció, oficines i magatzem amb un total de 18.000 m3.

     • DB Schenker
     • DB SCHENKER
      Climatització i control de naus per emmagatzematge de productes farmacèutics amb free-cooling i un total de 26.500 m3, incloses portes ràpides per a l'accés i cortines d'aire . 

     • Vallespa
     • VALLESPA 
      Per a la producció de mases congelades i brioixeria. suministre i montatge de: panelatge de pareds i sostres, aillament de terres, instal·lació elèctrica i frigorífica, regulació i control de diferentes zones per elaboració, fermentació, túnels de congelació i cambres per emmagatzematge. 

      • Producció i fermentació 3.000 m3 regulats a 18 / 20 ºC i 20 / 40ºC capacitat tèrmica 90.000 W.
      • Túnels congelació a -40ºC amb capacitat frigorífica de 50.000 W.
      • Cambres de conservació a 0 / 2 ºC i -22 ºC volum total de 2.500 m3 i capacitat frigorífica de 75.000 W. 
    • Altres solucions realitzades per a diferents sectors

     • Arbora-Ausonia
     • Arbora-Ausonia
      Zona classificada ISO-8 per a fabricació de compreses. 

     • Bugaderia La Perla
     • Bugaderia La Perla
      Bugaderia de roba estèril classificada com a classe C.

     • Vestilab
     • Vestilab
      Bugaderia de roba estèril classificada com a classe.  

     • Campi i Jové
     • Campi i Jové S.A.
      Flux laminar per a omplerta de líquids.