• Control d'instal·lacions i validació

  • Segons exigències de les autoritats reguladores

    • Les autoritats reguladores dels sectors on es necessiten les sales blanques (clean rooms) exigeixen l'obtenció de proves que els processos i equips estant produint el resultat previst i fixat per la normativa aplicable. ​

    • Control de instalaciones salas blancas
    • L'obtenció d'aquestes proves es denomina genèricament Validació o Qualificació i s'aconsegueix a través d'una sèrie de controls que es realitzen a la instal·lació:

     • Test d'integritat i fuites a filtres HEPA.

     • Determinació de la pèrdua de càrrega dels filtres.

     • Test de velocitat d'aire.

     • Comptatge del nombre de partícules de diferents mides que hi ha en suspensió en el volum d'aire de la sala.

     • Càlcul de renovacions/hora.

     • Mesuraments de pressions diferencials.

     • Grau de temperatura i humitat relativa.

     • Nivell d'il·luminació.

     • Nivell de Soroll.

     • Determinació de la classe en condicionis “At Rest”.

    • Finalment emetem un certificat de validació on es plasmen els resultats obtinguts.

     La validació es realitza sempre que s’esdevingui un atur prolongat de la instal·lació, es produeixi un canvi de filtres HEPA o es vulgui dur un control de qualitat de la producció.

    • Control de instalaciones salas blancas
    • Control de instalaciones
    • Control de instalaciones
    • Control de instalaciones
    • Control de instalaciones