• Climatització i refrigeració

   • Tractament de l'aire i cambres frigorífiques

    • Climatització industrial

     Projectes integrals per a Climatització Industrial, destinats a oficines i naus industrials, edificis públics, zones d'oci, centres comercials,...

     Oferim servei de manteniment per a climatització industrial.

    • Utilització de tot tipus de sistemes per a realitzar les instal·lacions:

     • Instal·lacions centralitzades d'expansió directa VRF
     • Instal·lacions centralitzades per aigua freda – calenta
     • Control de Temperatura i d’Humitat Tractament i filtració de l'aire
     • Control d'humitat
     • Xarxes de distribució. 
    • Refrigeració

     Construcció clau en mà de cambres frigorífiques per a conservació i congelació de productes peribles (aliments, medicines, etc).

     • Cambres frigorífiques
     • Cambres de congelats
     • Túnels de congelació
     • Sistemes d’humidificació i deshumidificació
    • Climatizacion
    • Climatizacion
    • Climatizacion