• Fluxos laminars

   • Evacuació eficaç dels contaminants

    • El Flux Laminar és aquell on l'aire es desplaça en un mateix volum i en una mateixa direcció a través de la sala o d'una zona neta en un flux paral·lel i de velocitat uniforme.

     En l'àmbit de les Sales Netes els Fluxos Laminares constitueixen l'element fonamental per a l'evacuació eficaç dels contaminants aerotransportats.

    • Quan en un Flux Laminar existeixen variacions que ho pertorben, es crea un risc important d'induccions d'aire contaminat en el flux i la pol·lució en les zones sensibles o crítiques teòricament protegides.

     En els Fluxos Laminars la velocitat mitja de l'aire ha de ser de 0,45 m/s.

    • El Flux Laminar tipus “CG” consisteix en convertir el flux laminar en un plenum on els filtres absoluts no estan instal·lats com elements terminals, sinó com filtre d'aportament d'aire net a un plenum “CG” que equival a una membrana que lamina el flux d'aire a través dels microespais que forma la trama i l'ordit del teixit.​

    • Flux laminar / fluxos laminars
    • Flux laminar / fluxos laminars
    • Flux laminar / fluxos laminars
  • Flux laminar / fluxos laminars