• Les nostres solucions

   • Productes per a recintes d'ambient controlat 

   • Título de la imagen
    • Les exigències de qualitat ambiental en les Sales Netes o Sales Blanques d'Ambient Controlat utilitzades en els diferents sectors de producció industrial estan augmentant en el Disseny de la Instal·lació per a obtenir el nivell de qualitat exigit. És necessari, per tant, no solament conèixer les diferents solucions possibles, sinó els seus avantatges i inconvenients tant tècnics com econòmics. La millor solució no sempre és la més avançada tecnològicament. La millor solució és la que més s'adapta a les nostres necessitats realitzant la menor inversió possible, després de considerar els costos d'explotació, manteniment i control.

    • Els projectes de recintes d'ambient controlat han de ser sotmesos a processos documentals de Validació. És necessari, per tant, detallar des del primer moment no només els requisits d'usuari o els funcionals, sinó que també són imprescindibles els requisits documentals a exigir al proveïdor.

    • Sales blanques / Sala blanca / Sales netes
    • Dintre de l'estructura organitzativa de la propietat, la col·laboració entre els diferents departaments que formen part de l'equip del projecte serà bàsica. Especialment entre els departaments d'Enginyeria i Validacions, per a desenvolupar el Pla Mestre de Validacions que serà un document bàsic en el desenvolupament del projecte.

     La propietat haurà de definir les responsabilitats del proveïdor en cadascuna de les fases del projecte, conegudes com: Qualificació de la Instal·lació, Qualificació de l'Operació i Qualificació de procés.