• Tractament d'aigua i gasos tècnics

  • Ecofred té una àmplia experiència en la construcció de sales blanques i laboratoris, així com en les tècniques aplicades a la indústria farmacèutica: calefacció i refrigeració de processos industrials, filtració, producció d'aigua purificada i instal·lació de gasos tècnics.

   • Laboratori UC3M
   • Sala Blanca NTE-SENER

  • TRACTAMENT D'AIGUA

  • La purificació de l'aigua, ja sigui per a l'obtenció d'aigua osmotitzada o aigua descalcificada, es porta a terme mitjançant: un tractament previ, un equip principal de purificació d'aigua, un dipòsit d'emmagatzematge, control de cabal, un circuit de distribució i els diferents punts d'ús. A més es poden incorporar accessoris com llums UV, monitor de resistivitat, filtre de bacteris, etc, segons la necessitat del client.

   Les instal·lacions són dissenyades pel nostre departament tècnic d'acord a les necessitats del client i les exigències de la norma USP-27, tenint en compte els sistemes d'emmagatzematge, distribució i control de cabal i resistivitat.

   • Tratamiento de agua y gases tecnicos
   • Tratamiento de agua y gases tecnicos
   • Tratamiento de agua y gases tecnicos

  • GASOS TÈCNICS

  • Els gasos tècnics; CO2, aire comprimit, nitrogen, oxigen, argó, buit, entre d'altres, són molt utilitzats en diversos sectors, com ara el químic - farmacèutic, el sanitari, el sector de recerca i universitats.

   La instal·lació dels gasos tècnics es composa de rampa d'emmagatzematge i línies de distribució fins als diferents punts d'ús, finalitzant les línies de gasos mitjançant vàlvula de tall o manoreductor.

   Les instal·lacions són dissenyades pel nostre departament tècnic d'acord a les necessitats del client.