• Des de 1.991 a la seva disposició

   • Oferim solucions a totes les necessitats dels nostres clients

   • Creada l'any 1.991 i dedicada a les instal·lacions de climatització i refrigeració industrial, l'any 2.000 realitzem la primera sala blanca en el C.N.M. (Centre Nacional de Microelectrònica de Barcelona).

   • Missió y posició

    • Ecofred
    • Ecofred
    • La posició d’Ecofred en el mercat, al costat de l'experiència acumulada, ens situa i defineix amb un objectiu molt clar: ser col·laboradors dels nostres clients. Proporcionant, per tant, instal·lacions per a la fabricació o investigació de productes segurs i de qualitat. Lliures de tota contaminació i respectuosos amb el medi ambient.
     La nostra capacitat i coneixement en la instal·lació de les sales blanques i àrees crítiques, des del projecte conceptual, passant per la instal·lació, la posta en marxa i el posterior manteniment, ens situa en el mercat com una de les empreses més completes, segures i competitives envers els nostres clients.

    • Per tot això, disposem d'un equip humà compost per professionals que, en les diferents operacions a realitzar, es presta a:

     • Interpretar les necessitats del client.
      Escoltant i aportant idees perquè el resultat sigui eficient.
     • Definir i dissenyar el projecte.
      Plantejant els fluxos de persones i productes, l'enginyeria de detall, l'arquitectura de les zones controlades, els sistemes de control d'aire, els circuits hidràulics, l'electricitat, els gasos tècnics i el control de la instal·lació.
     • Calcular el cost.
      Mitjançant visita, plànols i memòria tècnica.
     • Controlar l'execució.
      Atenent demandes i suggeriments del client mitjançant els responsables d'obra.
     • Posta en marxa.
      Realitzant les proves necessàries per a adequar la instal·lació a les necessitats del client, tant en prestacions per al producte, com en confort i seguretat per a les persones.
     • Validar les instal·lacions.
      D'acord a la normativa G.M.P. (Good Manufacturing Practices de la indústria farmacèutica, les normes I.S.O., i la normativa G.L.P. (Good Laboratory Practices).
     • Mantenir les seves instal·lacions en les millors condicions.
      Realitzant els manteniments preventius i correctius necessaris.
    • La millora i superació dels obstacles en el suport al projecte del nostre client és,
     sense cap dubte, la nostra millor recompensa, buscant l'excelsitud en la seva execució i funcionament.

   • Política de qualitat de l'empresa

    • El desig d'ECO-FRED RUBÍ S.L. per a mantenir el lideratge en el sector com instal·ladors de Sales Blanques, ens ha dut a desenvolupar un Sistema Integrat de Gestió sobre la base de les normes UNE-EN-ISO 9001 i UNE-EN-ISO 14001, amb la finalitat d'obtenir un òptim nivell de qualitat i satisfer als nostres clients, així com protegir el medi ambient.
     La direcció ha definit i ha posat en marxa aquesta Política en la qual es recullen els següents compromisos:

     • Arribar al desenvolupament sostenible de l'empresa, fent d' ella una empresa econòmicament viable, socialment beneficiosa i compromesa amb la protecció de la seguretat i salut en el treball i ambientalment respectuosa, desenvolupant accions que garanteixin en tot moment la millora contínua de tots els nostres serveis, els nostres processos, el nostre sistema de Gestió i del seu compliment.
     • Minimitzar i controlar els riscos laborals, accidents i incidents, amb la finalitat de prevenir els danys i el deteriorament de la salut i definir un espai i llocs de treball que garanteixin la seguretat i salut de tots els nostres treballadors.
     • Conèixer, mesurar i analitzar el grau de satisfacció dels nostres clients i les seves expectatives, amb la finalitat d'oferir-los un servei de gran qualitat.
     • Complir amb la legislació i reglamentació vigent, així com altres requisits que la nostra organització subscrigui amb els nostres clients i proveïdors.
     • Transmetre i exigir als nostres proveïdors i subcontractistes aquells requisits de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals que els siguin d'aplicació amb la finalitat d'assolir, en l'origen, un major control dels impactes.
     • Desenvolupar i promoure la formació, informació, participació i sensibilització per a tot el personal d'ECO-FRED RUBÍ S.L., a fi de crear una plantilla altament qualificada i participativa en el Sistema de Gestió, assolint així, no només disminuir les no conformitats sinó millorar contínuament en l'eficàcia del sistema.
    • Aquesta Política és d'obligat compliment per a tot el personal d'ECO-FRED RUBÍ S.L. i serveix de marc per a l'establiment d'objectius i metes, sent responsabilitat de la Direcció l'assignació de tots els recursos necessaris per a arribar a aquests compromisos.
     La Direcció d'ECO-FRED RUBÍ S.L. difon internament i a tots els nivells aquesta política exposada en llocs visibles i a la disposició del públic i d'altres parts interessades que ho sol·licitin.

     Aprovat per gerencia
     23 de Novembre del 2016

   • Certificacions i qualificacions

    • Título de la imagen
    • UNE EN-ISO 14001 en disseny, construcció i manteniment de Sales Blanques.

    • Certificado ISO
    • UNE EN-ISO 9001 en disseny, construcció i manteniment de Sales Blanques.

    • Título de la imagen
    • UNE EN-ISO 45001 en disseny, execució, validació i manteniment de Sales Blanques.

   • UNE EN-ISO 45001 en diseny, execucció, validacxió i manteniment de Sales Blanques.


    • Classificació per a la contractació d'obres amb Administracions Públiques:
     Grup    Subgrup    Categoria
     C                  09                   D
     J                   02                   E
     I                    09                   E

    • Classificació per a la contractació de servei amb Administracions Públiques:
     Grup    Subgrup    Categoria
     P                    01                A
     P                    02                A
     P                    03                A

    • Legalització d'Instal·lacions.
     Expedits per la Conselleria d'Indústria:

     • Instal·lador - Conservador - Reparador/ Frigorista.
     • Instal·lador – Conservador - Reparador/ d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.
     • Instal·lador de Gas.
     • Instal·lador Elèctric i Telecomunicacions.
     • Instal·lador d'Aigua.
     • Instal·lacions Petrolíferes.
     • Aparells de Pressió.